Placement of member articles are FREE for a limited time.
  • Member Login
  • Get Listed Today
Posted By on 01/31/2020

Vikten av fortbildning och kompetensutveckling

Vikten av fortbildning och kompetensutveckling

Utbildning är grunden för förbättring av varje individ som också återspeglar senare i den övergripande utvecklingen av nationen. Utbildningens betydelse är inte något nytt som bör berättas för människor. Detta är en mycket gammal praxis som har inletts för samhällsutvecklingen, och det fortsätter fortfarande eftersom det inte är möjligt att göra framsteg och förbättring av ett land, liksom varje individ i landet.

Kompetensutveckling kommer att bidra till att säkra ett

Men tillsammans med utbildning, kompetensutveckling program är också viktigt eftersom kompetensutveckling program kommer att hjälpa en individ att säkra ett jobb. Med fortbildning kompetensutveckling program bör också ingå eftersom dessa två är sammankopplade med varandra. Så länge vi behöver utbildning, kompetensutveckling program också bör initieras i samhället från The Grass rotnivå.

Varför kompetensutveckling är relaterad till det fortsatta utbildningssystemet

Om ni tror att det kommer att bli slutet på utbildningen, eftersom enbart utbildning inte kan lösa arbetslöshetsproblemet. I utvecklingsländerna där befolkningen är mycket högre än utsikterna till arbete i landet, kompetensutveckling program är mycket uppskattat av folket i dessa länder tillsammans med fortbildning. I utvecklingsländerna omfattar kompetensutveckling olika typer av arbetstillfällen som kommer att bidra till att öka den totala BNP i ett land.

På så sätt kommer landets ungdomar att anställas och de kommer inte att slösas bort av några yttre förväntningar. De flesta av kompetensutvecklingsprogrammen initieras av icke-statliga organisationer till dem som inte har gett någon form av kompetensbaserad utbildning. Det är så yrkesutbildning en ganska populär i utvecklingsländerna, eftersom det ger en minsta summa pengar till dem som aldrig har tänkt på att tjäna på egen hand.

Vikten av kompetensutveckling och konventionell utbildning

Kompetensutvecklingsprogram är mycket effektiva för alla människor i samhället eftersom det inte bara bidrar till att öka sysselsättningsgraden, det ökar också ambitionen hos människor och de vill också lära sig mer för att vara mer givande för samhället. Om yrkesutbildningen är jämnt fördelad i samhället tillsammans med fortbildning kommer det att bidra till att skapa en bättre framtid. För på något sätt ungdomarna är framtiden för vårt land så om landets ungdomar är oberoende så kommer det till stor del att påverka landets utveckling som helhet.

Öka ledarskapsförmågan

Konventionell utbildning är mycket viktig och grundläggande utbildning bör krediteras i alla ungdomar i landet på uppdrag av regeringen. Men tillsammans med detta kompetensutveckling förmågor också bör ingå för mer avancemang. På så sätt kommer ledarskap förmågan att ökas, människor kommer att vara mer intresserade av entreprenörskap, kvinnorna i samhället kommer också att känna sig bemyndigade och oberoende och alla dessa saker kommer att bidra till att skapa en bättre framtid.

Contact This Member